Singel gratis Kiel

durch  |  16-Jun-2015 10:04

Kobolt var et av verdens mest ettertraktede metaller og dyrere enn sølv.Som en tradisjonell gruvebedrift bestod Blaafarveværket av en gruvevirksomhet under ledelse av en bergmester, som hentet malmen ut av fjellet, og et hyttevesen under ledelse av en hytteinspektør, som foredlet malmen til koboltblått.

singel gratis Kiel-41

Etter Napoleonskrigene ble bedriften overtatt av de private eierne baron Benecke og Benjamin Wegner, og deres eierperiode 1821–1849 blir kalt verkets storhetstid.

Det var da Norges største industribedrift og dekket 80 % av verdensmarkedet for blåfarve.

Bergmesteren og hytteinspektøren utgjorde sammen med overdirektøren direksjonen ved Blaafarveværket.

Blaafarveværket hadde fra 1830-årene sitt forretningsmessige hovedkontor i Christiania.

Farven fremstilt av Blaafarveværket ble hovedsakelig benyttet i papir-, porselens- og glassindustrien, og verket eksporterte størstedelen av produksjonen av blåfarve til utlandet.

Forum-Mitarbeiter anzeigen