Dating hjemmesider Assens

durch  |  22-May-2015 14:05

Hermed inviteres til et hurtigt regelkursus, som bl.a.

HUSK i øvrigt altid at holde dig orienteret via hjemmesiden og kalenderen.

Assens Kunstråd indkalder ansøgninger til en måneds frit ophold i det unikke, tidligere kunstnerhjem Thurup Hus.

Assens Kommune har sendt en revideret version af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune i offentlig høring.

Planen er en revision af den første indsatsplan udarbejdet af Fyns Amt 2006. Indsatsplanen opstiller en række aktiviteter, som vandværker, lodsejere og kommune skal søge at gennemføre ad frivillighedens vej i et område med særlige drikkevandsinteresser. stilles skrappere krav til kvælstofudvaskningen fra marker i indsatsområderne.

Forum-Mitarbeiter anzeigen